Издаје Манастир Тврдош 2022
Број страна 736
Број илустрација: 230
Књига је објављена у издању Манастира Тврдоша, едиција ”Задужбина Владике Атанасија”

”У овој књизи сабрани су многи знакови и путокази који прате духовно веома живописан пут Владике Атанасија Херцеговачког, као и многобројни детаљи који оцртавају његов портрет. Шта овај духовни лик тачно значи за савременог човека није лако сажети и у кратким цртама описати. За сагледање домета и зрачења овог карактера потребни су различити углови сагледавања и, вероватно, другачији стандард мерења. Отуда потреба за књигом која би послужила као водич кроз његово путешествије” (Владика Максим у предговору)

Ова биографија покрива најважније етапе животног пута Владике Атанасија.

Књига је подељена у десет поглавља:

I део: Детињство Атанасијево (1938–1954), дани у богословији (1954–1958) и служење војног рока (1958–1960); монашење (1960), духовни однос са Оцем Јустином Ћелијским и студије теологије (1960–1963)

II дeo: Боравак на благословеном острву Халка (1964) и студије у Атини (1964–1968)

III део: Боравак у Паризу (1968–1972)

IV део: Повратак у отаџбину и предавања на Богословском факултету (1972–1992)

V део: Друштвена делатност јеромонаха Атанасија

VI део: Црквена и литургијска обнова

VII део: Посвећеност Косову и Метохији

VIII део: Епископ Вршачкобанастски (1991–1992)

IX део: Епископ Захумско-херцеговачки (1992–1999)

X део: Умировљени епископ (1999–2021)

Овај животопис испуњен обиљем цитата његовог јунака, уз пратеће коментаре писца књиге, који треба да послуже само као мост између животних слика, збивања и епизода.

Приређујући ову књигу аутор је водио рачуна о веродостојности текста Владике Атанасија, те су из поштовања према њему задржани и његов манир писања, и ортографија уопште. Цитати и дијалози у књизи су аутентични, пошто се заснивају на забележеним исказима њеног јунака, изјавама његових саговорника, очевидаца, или њихових записа.

 

 

In this book, we found many road signs that paint a spiritually vivid path of Bishop Atanasije of Herzegovina and numerous details that outline his portrait. What this spiritual figure means for modern man is not easy to summarize and describe in brief. Different angles of view and radiation of this character require different angles of view and, probably, a different measurement standard. Hence the need for a book that would serve as a guide through his travels. This biography covers the most important stages of Bishop Atanasije’s life (1938-2021). Divided into ten chapters, this biography is filled with an abundance of quotes from its hero, with accompanying comments from the book’s author, which should only serve as a bridge between life images, events, and episodes.